ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร


            ให้คำปรึกษาในทุกท่านเกี่ยวกับอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร อาทิ เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ การเงิน รวมถึงการออกแบบข้อบังคับและดีไซน์ ค่าส่วนกลางก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการฯ เป็นต้น

Englishไทย