บริการของเรา


หากท่านต้องการประสิทธิภาพทางด้านการบริการจัดการอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ต้องไม่พลาดที่จะใช้บริการของเรา

บริการจดทะเบียน
นิติบุคคล

บริหารจัดการอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

ผู้จัดการนิติบุคคล
อาคารชุด

จัดทำบัญชีอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

บริการด้าน
กฎหมาย

บริการด้าน
วิศวกรรม

บริการงานด้าน
รักษาความปลอดภัย

Englishไทย