ร่วมงานกับเรา

ส่งข้อมูลการติดต่อ


4 + 14 =

รับสมัครงาน
เรายังต้องการผู้ที่มีความสามารถและสนใจร่วมงานกับเราในหลายตำแหน่ง


1.ผู้จัดการอาคาร
มีความรู้ด้านการบริหารอาคาร มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุด มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
คุณสมบัติ
เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

2.จนท.ธุรการ/การเงิน
จัดทำการเงินรับ – การเงินจ่าย (ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/จัดทำชุดสำคัญรับ-สำคัญจ่าย) จัดทำงานจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลสต๊อกทรัพย์สิน งานต้อนรับลูกค้า
งานด้านเอกสารธุรการ
คุณสมบัติ
เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี

3.หัวหน้าช่าง
จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีชำรุดและจัดหารควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ

4.ช่างอาคาร
ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารตามแผนงานที่กำหนด ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร ซ่อมแซมงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน
คุณสมบัติ
เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี

Englishไทย