ประกาศรับสมัครช่างประจำอาคารด่วน

ประกาศรับสมัครช่างประจำอาคารด่วน

ข่าวสาร หน้าที่ความรับผิดชอบ • งานประจำคอนโดย่านรัชโยธิน • ดูแลและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า, ประปา, ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบคอนโดที่พักอาศัย ฯลฯ • มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ และคล่องตัวสูง • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์...
หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อกฏหมายเกียวกับธุรกิจ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นสำนักจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุม การจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางในนามของนิติบุคคลอาคารชุด...
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อกฏหมายเกียวกับธุรกิจ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 1. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้...
แนวโน้มธุรกิจด้านอสังหาฯ

แนวโน้มธุรกิจด้านอสังหาฯ

ข่าวสาร อสังหาฯ ปี 62 ส่อชะลอตัว ตัวแปรเกณฑ์เพิ่มเงินดาวน์ ดอกเบี้ยขยับ ศูนย์ข้อมูลฯ ระบุมาตรการเพิ่มเงินดาวน์ แรงเร่งยอดโอนบ้านสิ้นนปี ถึงไตรมาสแรกยอดถล่มทลาย พ่วงแบงก์เร่งปล่อยกู้ คาดยอดสิ้นปีแตะระดับ 7 แสนล้านบาท ด้านคอนโดฯ...
Englishไทย